Pass

Ambassaden ønsker å minne om at alle som ønsker å fornye sitt norske pass, eller søke om norsk pass, må ringe ambassadens sentralbord for bestilling av time. Telefon: 0098 21 2229 1333.

The embassy kindly reminds that if you need to renew your Norwegian passport or apply for a Norwegian passport, please call the embassy to book an appointment. Phone number: 0098 21 2229 1333.

 

سفارت پادشاهی نروژ در تهران خاطر نشان می‌سازد جهت گرفتن وقت برای تمدید گذرنامه نروژی با شماره ۰۰۹۸۲۱۲۲۲۹۱۳۳۳ تماس حاصل نمایید

 

 

7. april 2011 ble det innført pliktig opptak av biometri i Norge. Søkere må nå møte personlig ved fagstasjon for innlevering av søknad.

Årsaken til disse endringene er at Norge følger Schengens krav om obligatorisk biometri i pass. Søkere vil ved oppmøte på utenriksstasjon betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Identisk utstyr vil fra samme dato bli tatt i bruk ved politistasjoner/passkontorer i Norge.


Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.


Søker kan selv velge hvilken ambassade eller generalkonsulat søknad ønskes innlevert ved. Alternativt kan det ved opphold i Norge søkes om pass hos politiet, dette selv om bostedsadresse er i utlandet. Utlevering av ferdigprodusert pass vil finne sted som i dag, enten på ambassade eller konsulat. Ved søknad om pass anbefales det å ta kontakt på forhånd for å avtale tidspunkt for levering av søknad og eventuelt opptak av biometri.


PROSEDYRE FOR PASSFORNYELSE:
Passene produseres i Norge, og det vil ta ca 3 uker før passet er klart for avhenting på utenriksstasjonen. Pass som ikke inneholder biometriske data vil kun bli utstedt i nødstilfelle. Se tap av pass for opplysninger om nødpass. Vennligst kontakt ambassaden eller generalkonsulatet i god tid, hvis det ikke er en nødssituasjon, for å søke om nytt pass.


Det er ikke mulig å søke om ekstra sider til eller forlengelse gyldighetstid til et biometrisk pass.


Pass for voksne over 18 år.
- Søker møter personlig og fyller ut søknadsskjema.
- Søker betaler passgebyr til stasjonen ved innlevering av søknad.
- Søker må fremvise nåværende pass og dette blir tatt kopi av.
- Biometriopptak vil bli tatt ved innlevering av søknaden (bilde, fingeravtrykk og signatur).


Det minnes om at det ikke lenger er mulig å innføre barn i foreldres pass, jfr. passloven av 10.06.97.


Pass for barn (under 18 år)
- Søker med foreldre (verge) møter personlig og fyller ut søknadsskjema.
- Begge foreldre (verger) må signere på søknadsskjemaet.
Om begge foreldre ikke kan møte må det leveres bekreftet samtykke av den av foreldrene som ikke møter.
- Foreldres gyldig legitimasjon (f.eks. pass eller annen form for id) må medbringes og stasjonen tar kopi av disse.
- Søkers nåværende pass må medbringes og tas kopi av.
- Ved førstegangsutstedelse må det fremlegges personnummer, se mer informasjon under tildeling av personnummer til pass.


Biometriopptak
- Det er ikke nødvendig med opptak av fingeravtrykk og signatur for barn under 12 år.
- Ved søknad om pass for mindre barn kan det være lurt å ta med passfoto i tilfelle det blir problemer med å benytte ”biometrikiosken”. Det stilles spesielle krav til passbildet, les mer om dette under kvalitetskrav til fotografier lenger nede på siden. Det vil bli utvist skjønn ved innlevering av bilder for små barn.


Pass blir utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i Folkeregisteret. Dersom det foreligger forskjell mellom den informasjon søker fremlegger og den informasjon som fremkommer i Folkeregisteret informeres det om at søker på eget initiativ må ordne dette.


Passgebyr (betales i Euro)
Under 16 år: Motverdien av NOK 270,-
Over 16 år: Motverdien av NOK 450,-


Gyldighetstid for pass:
Barn yngre enn 5 år: 2 års gyldighet
Barn mellom 5 og 10 år: 3 års gyldighet
Barn mellom 10 og 16 år: 5 års gyldighet
Over 16 år: 10 års gyldighet

 

Informasjon fra Skattedirektoratet for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

 


Bookmark and Share